Privacy

Privacyverklaring


Dalupo B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Dalupo B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. U heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van uw door ons bijgehouden gegevens. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Dalupo B.V. De gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen de invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

298